For Developers

Vi tilbyr oppkobling via API mot våre systemer, som lar deg bruke informasjon fra vårt system inn i deres egne interne systemer.
Tjenesten bruker REST API som standard og vi har dokumentasjon av alle endepunkter liggende tilgjengelig i vår Swagger.

Detaljert beskrivelse av alle endepunkter og eksempler på datasettene som blir returnert ligger tilgjengelig her, dokumentasjon av HMS-Kort API

Tjenesten lar deg søke på:
– Kortnummer
– QR-kode
– ChipUID

Kortnummer søk
Lar deg enkelt søke på et HMS-kort nummer og dette returnerer offentlig data på dette kortet.

QR-kode søk
Gir deg en mer detaljert informasjon om kortet.

ChipUID søk
Søk direkte etter ChipUID ved avlesning av kortet på en leser på f.eks. byggeplassen.