Utsetter lansering av "Sammenslåing av over- og underenhet"

Vi opplevde problemer ved testing av ny funksjonalitet i tidsrommet 18:30-20:00. Vi har derfor valgt å trekke tilbake muligheten for å søking på tvers av enheter, det jobbes med en ny dato for løsningen, mer informasjon vil bli tilgjengelig på www.hmskort.no