Internet Explorer er ikke lenger støttet på hmskort.no

2531

Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke hmskort.no lenger støtte nettleseren Internet Explorer.

Følgende nettlesere er støttet:

  • Google Chrome.
  • Mozilla Firefox.
  • Apple Safari.
  • Microsoft Edge.
  • Opera.
  • Apple Safari for iOS.
  • Google Chrome for Android.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)