Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kort er mottatt?

9856

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-kort. Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han eller hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse på at HMS-kort er bestilt eller en arbeidskontrakt. For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet.

Virksomheten skal, dersom alle nødvendige registerplikter er oppfylt, motta HMS-kortet innen én uke etter bestilling.  

Merk at en oppdragsgiver gjennom krav i en kontrakt kan stille strengere krav enn forskriften gjør. For eksempel kan de kreve at alle skal ha HMS-kort før de kommer inn på bygge- eller anleggsplassen. Arbeidstilsynet har ingen myndighet når det gjelder slike kontraktskrav. Det er en sak mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

For mer informasjon, se arbeidstilsynet.no

54321
(0 votes. Average 0 of 5)