Oppdatert informasjon angående API

1178

Overgangsordningen for tidligere brukere av API er nå avsluttet. Forventet tidspunkt for mulighet for ny API-oppkobling (API1) er uke 4 i 2021.
Rutine for API-oppkobling:
Virksomheten inngår avtale direkte med Evry på HMSkortAPI@tietoevry.com.
E-postadressen er aktiv fra 01.01.2021.

Generell informasjon om ny API-løsning

Ny API-løsning er delt inn i 2 nivåer.
API1 er ganske lik løsningen fra tidligere leverandør, med noen unntak.

  • Tilkobling kjøres ikke lenger med brukernavn og passord, men med OAUTH2
  • Ved søk på kortnummer vil ingen personlig data fremkomme.
  • Ved søk på QR- eller CHIP kode vil man få noe mer personlig data inkludert bilde.

API2 er nytt i forhold til tidligere løsning. Der vil man bla. få mulighet til å automatisere hele bestillingsprosessen.
Det som er viktig å merke seg er at API2 bare gir tilgang til data som tilhører bestillerens virksomhet.
Dette vil si at hvis dere ønsker å foreta bestillinger gjennom API2 på vegne av en annen virksomhet, så må dere benytte denne virksomhetens API-nøkkel.

Det er per i dag ikke fastsatt dato for API2-oppkobling.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)