Status for bestilling av HMS-kort som følge av COVID-19

3149

Status 7. april 2020

Koronaviruet har så langt ikke hatt noen innvirkning på tjenester knyttet til HMS-kort. Vi gjør alt vi kan for å sikre driften og per dags dato er all funksjonalitet ivaretatt og fungerer som normalt.

Når det gjelder Brukerstøtte har vi tilnærmet normal kapasitet, men på grunn av utfordringer med stengte skoler og barnehager kan det i perioder være noe lavere betjening.

Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe brukere så snart dette er mulig.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)