Status utfordringer med HMS-kort

4655

Flere av de tekniske problemene med HMS-kortbestilling er i ferd med å bli løst.

– Vi i Arbeidstilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift i en rekke virksomheter i bygg og anlegg og renhold, uttaler avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg i Arbeidstilsynet.

For de fleste fungerer bestillingsløsningen nå. Og siden nyttår har totalt 19.200 HMS-kort blitt utstedt. Leveringstiden på HMS-kort er nå på 1-5 virkedager + postgang.

Bestilling for utsendte arbeidstakere klar i løpet av uka

Bestillingsløsningen for utsendte arbeidstakere være utbedret i løpet av denne uka (uke 8). Arbeidstilsynet beklager forsinkelsen, og problemet skyldes kobling mot Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette skal være løst nå, men vi har behov for å teste løsningen noen dager. Arbeidstilsynet oppfordrer fremdeles byggherrer som bruker HMS-kort til adgangskontroll, til å lempe på kravene også i de kommende ukene.

Vi jobber fremdeles med å forbedre bestillingsløsningen, slik at det skal bli enklere å søke opp egne ansatte fordelt på underenheter. I mellomtiden så finner du dine ansatte i de underenhetene der de er registrert i NAVs AA-register.

Fremdeles feil med statussøket

Når det gjelder feil i statussøket, så jobbes det fremdeles med å rette opp i dette. En del problemer er løst, men statussøket feiler fremdeles for noen grupper. Dette gjelder i hovedsak utsendte arbeidstakere. Vi vil gå ut med ytterligere informasjon når dette er på plass

Feil med avlesbar chip og porto er løst

Virksomheter som har fått tilsendt HMS-kort med feil i avlesbar chip, fikk tilsendt nye kort i uke 7. Og virksomheter som har betalt feil porto eller mottatt feil faktura, har fått dette tilbakebetalt ev. at fakturaene er korrigert.

Fjerning av nyinnført sperre

Vi jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)